Potkan

Proč potkani prskají a mají u nosu krev?

Potkani jsou hostiteli a přenašeči velkého množství bakterií a virů (např. Mycoplasma pulmonis, Streptococcus pulmonie, Corynebacterium kutcheri, Sendai virus, CAR bacillus), které postihují dýchací systém a často způsobují jeho chronická onemocnění. Potkani mohou žít s takovouto infekcí i několik let bez známek vážnějších problémů. Počáteční stádium po nakažení se většinou obejde bez jakýchkoli projevů onemocnění, později se objevuje chronické prskání a kýchání. V závislosti na věku a celkovém zdravotním stavu organismu i vážnější postižení plic.

Chronické prskání a kýchání je nejčastěji připisováno mykoplasmové infekci v kombinaci s virovým onemocněním nebo samostatně. Na vážnosti projevů onemocnění se výrazně podepisují hygienické podmínky chovu (frekvence výměny špinavé podestýlky je úměrná k hladině amoniaku v kleci), deficit vitaminu A, E, kvalita výživy, vlhkost a prašnost prostředí. Dále jsou to přidružená onemocnění jinou bakteriální nebo virovou infekcí, virulence mykoplasmové infekce, genetické predispozice hostitele nebo stres.

V případě příznivě působících faktorů, se infekce může dlouhodobě jevit pouze jako onemocnění horních cest dýchacích tzn. prskání a kýchání. Při zhoršení stavu je ale nutné nasadit antibiotickou terapii, která však nepostihuje všechny původce (viry jsou vůči antibiotikům rezistentní), a i když dojde ke zlepšení stavu, nikdy není dosaženo úplné eliminace patogenu.

Častým nálezem u potkanů je „krve“ u nosu. V naprosté většině případů se jedná o přirozený sekret oční žlázy (Harderova žláza), který obsahuje červený pigment porfyrin. V případě nadměrné sekrece při podráždění oka ho není systém očních kanálků schopen kompletně odstranit, pigment tak barví srst okolo očí a nosu a výsledkem je iluze „krvavých“ slz a „krvácení“ z nosu.